Friday, October 10, 2008

Moment Décisif 22

Brugge, Belgium 2007.

1 comment:

Anonymous said...

Tof beeld. Inderdaad net op het goede ogenblik.