Wednesday, October 31, 2007

Saturday, October 27, 2007

Journal / Week 43

Brussels, Belgium 2007.

I am surpised how it is possible one can photograph only one and a half faces in such a huge crowd.

Taking one week 's holiday in Istanbul. See you later and thank you for your comments.Friday, October 26, 2007

Ages of Consolation 2

Antwerp, Belgium 2006.

Thursday, October 25, 2007

Archief 5

Toledo, Spain 2006.

Dit is een mooi voorbeeld van een moment-foto waarvan ik droomde dat ik 'm zou maken en waar ik naar zal kunnen blijven kijken. Soms vallen zo 'n momenten binnen je blikveld als een geschenk uit de hemel: hoeveel mensen lopen met een beeltenis van zichzelf rond? Alle momenten zijn uniek, sommige zijn unieker. Als straatfotografen een missie hebben, dan is het wel het vastleggen van het vreemd toeval. Het toevalsbegrip bestaat echter uitsluitend bij de gratie van het menselijk brein.

Intimate Moments on Stage 3

Robert Santiago, Bruges, Belgium 2006.

If you want to make the difference, you have to know : the quality of the photographs is not proportional to the music event size or the success of the artists. Be aware of the large possibilities on small stages in clubs. Get as close as possible. Ask the band manager for permission and talk about conditions and possibilities. Talk about photographing really on stage. Try different angles and points of view on stage level. Don't disturb the musicians. Try to be invisible. Use your imagination. Try gripping angles, frames and compositions. Look what 's happening around the stage. Focus on interactions between the musicians and between them and the audience.

Wednesday, October 24, 2007

The truth/untruth about photography 4

Brussels, Belgium 2007.

SMD 2

'Survey on Movement & Distance.' - Work in progress - Bruges, Belgium 2007.

Tuesday, October 23, 2007

Timescape 3

Brussels, Belgium, October 23th 2007.

Monday, October 22, 2007

Portrait 4

Herman D. & Charly C., Bruges, Belgium 2007.

The wedding party last friday. I did not photograph. This one is made by my brother-in-law Karel D.

Sunday, October 21, 2007

Journal / Week 42 - S2S 1

Brugge, Belgium 2007.

Ages of Consolation 1

'Ages of Conslotation' Show, Raamgalerij Vitrine, Brugge 2007.

It all started with a painting of René Thys, a friend 's deceased granddad. It shows a woman and child sitting at a table. There is a letter on the table. The child 's arm is around the woman 's shoulder. The woman holds the hand of the child. They are in distress, comforting eachother for some reason. They feel a very personal sorrow with a concrete reason. Though the painting is abstract it shows a familiar situation, so it reflects a universal feeling. That made me thinking about the significance of comfort to mankind in our civilised societies while making observations of cultural environments and behaviour. So I could transpose the consolation shown in the painting into answers to existential pain, looking behind the edges of men 's existence. It seems that this big stream of cultural consolation includes another tragedy. At least raises questions about their significance. Is it about making dreams ? Looking at them they seem to have a surrealist undertone.

Saturday, October 20, 2007

Archief 4

Galerij Zwart Huis, Knokke 2006.

Friday, October 19, 2007

My Wedding Day

V., Brugge, Belgium 2007.

Today we 'll get married.

Thursday, October 18, 2007

Intimate Moments on Stage 2

Marie Laure Béraud, Brugge 2006.

If you want to make the difference, you have to know : the quality of the photographs is not proportional to the music event size or the success of the artists. Be aware of the large possibilities on small stages in clubs. Get as close as possible. Ask the band manager for permission and talk about conditions and possibilities. Talk about photographing really on stage. Try different angles and points of view on stage level. Don't disturb the musicians. Try to be invisible. Photographing candid before and after the concert, at the rehearsel or during the soundcheck brings a different viewpoint.

Tuesday, October 16, 2007

Timescape 2

Picardie, France 2005.

Monday, October 15, 2007

Behind 2

Photo shown at this weblog September 28th and 1st pricewinner at the Art & Photo Contest 2007 Kortrijk, Belgium is published today October 15th on Flakphoto Magazine.

Archief 3

Paris, 1998.

Sunday, October 14, 2007

Friday, October 12, 2007

Thursday, October 11, 2007

Intimate Moments on Stage 1

The Love Substitutes, Mauro Pawslowski & Rudy Trouvé, Brugge 2006.
'De muziek was donker als de nacht en de sfeer op de scène en in de zaal was navenant. De keuze om het concert aldus te fotograferen lag voor de hand - ik flits zowiezo al niet graag de sfeer weg -. Mauro Pawlowski heeft een dusdanig typisch silhouet dat dit silhouet voor mij zelfs essentiëel is voor het beeld. Ik vind dit beeld mooi omdat het getuigt van 's mans passie als hij zijn micro opeet. Geen nood, muzikanten letten wel op. Anders is het afgelopen.'


If you want to make the difference, you have to know : the quality of the photographs is not proportional to the music event size or the success of the artists. Be aware of the large possibilities on small stages in clubs. Get as close as possible. Ask the band manager for permission and talk about conditions and possibilities. Talk about photographing really on stage. Try different angles and points of view on stage level.

Tuesday, October 9, 2007

Behind 1

Brugge, 2007.

In en rond ons huis werden enige weken geleden filmopnames gemaakt door het filmhuis Doctor Film. Opdrachtgever was tv een. De opdracht was om bumperfilmpjes te leveren die tussen de programma 's door worden getoond en het concept van tv een moeten ondersteunen. Op deze foto zie je de op-en-top-hippe geluidsman, wachtend op een nieuwe actie.

Quote 2

Honolulu, 2007.

' I think about photographs as being full, or empty. You picture something in a frame and it 's got lots of accounting going on in it - stones and buildings and trees and air - but that 's not what fills up a frame. You fill up the frame with feelings, energy, discovery, and risk, and leave room enough for someone else to get in there. '

Joel Meyerowitz.

Monday, October 8, 2007

Journal / Week 40

Veerle, 07.10.2007.

Portret van Veerle vóór een foto van zichzelf, eindelijk terug thuis na een verblijf van 8 weken in galerij Studio72 in Aardenburg.

Sunday, October 7, 2007

Timescape 1

De Haan, Belgium 2007.

Mijn jeugd bracht ik aan zee door. Ik woonde in De Haan tot ik naar Gent vertrok om te gaan studeren. Ik herinner mij nog goed dat ik 'n keer, toen ik klein was, een heerlijk kinderlijk gevoel had. Ik liep op het strand en ik voelde hoe onmetelijk bevoorrecht ik was om aan zee te zijn en de wijdsheid te kunnen aanschouwen - hoe dikwijls heb ik mij afgevraagd wat er te zien zou zijn voorbij de mysterieuze lijn die ik dan later horizon ben gaan noemen -. Ik voelde mij als een prins in het Land aan de Zee en bekloeg alle mensen die een eind verderop woonden. Ik zag hun situatie als onuitstaanbaar omdat zij onherroepelijk omsingeld waren door land. Ik herinner mij nog goed het gevoel dat ik had denkend aan de mogelijkheid die ik had te kunnen ontsnappen over zee. Ik ga naar zee vandaag.

Saturday, October 6, 2007

Friday, October 5, 2007

Portrait 1

Woman from Osaka, 2006.

Volgens van Dale 's Handwoordenboek heeft het woord 'portret' op zijn minst twee betekenissen. Een: 'afbeelding van het gezicht van een persoon'; Twee: 'persoonsbeschrijving'. In de eerste betekenis dekt deze fotografische afbeelding de lading helemaal, in de tweede helemaal niét. Niet eens 'niet helemààl'. We kunnen enkel vaststellen dat dit waarschijnlijk de afbeelding is van het gezicht van een vrouw, een vrouw van rond de dertig, van oosterse origine. De foto levert een zeer beperkte persoonsbeschrijving. Als we meer willen weten moet ze het ons vertellen of ze kan iets op papier zetten. De foto vertelt ons hoogstens dat de vrouw zich frontaal laat fotograferen en op het moment van afdrukken niet in de camera kijkt. Wat haar uniek maakt kunnen we niet zien. Waar komt de drang vandaan om het toch te willen zien? Maken we onszelf iets wijs als we aannemen dat het gezicht - met ogen en mond als meest essentiële onderdelen - de spiegel van de ziel is? Vertelt een portret iets over haar gemoedsgesteldheid van het moment? We kunnen iets met het idee dat we emoties herkennen omdat we ze her-kennen, maar of de emoties bij de geportreteerde vrouw aanwezig waren op het moment van de opname is helemaal onzeker. Het herkennen van emoties heeft wellicht eerder te maken met emoties die we als beschouwer kennen, deze bij ons zelf herkennen of ménen te herkennen om ze vervolgens in het portret te projecteren. Daarom het voorstel aan van Dale 's Woordenboek om aan het woord portret minstens één betekenis toe te voegen, m.n. 'spiegel van de persoonlijkheid en/of emoties van de beschouwer'. Een portret bestaat slechts bij de gratie van minstens een iemand die het portret bekijkt of het zich herinnert.

Thursday, October 4, 2007

Tuesday, October 2, 2007

Monday, October 1, 2007

Last day

'Ages of Consolation' series / Madrid, 2006.


'Faces of the Street' series / Honolulu, 2007.

Sinds half augustus loopt er een fototentoonstelling van me met recent werk, in hoofdzaak straatfotografie, in galerie Studio72, Weststraat 72 te Aardenburg, Nederland. Ultiem nog te bekijken op donderdag 4 oktober van 10 tot 18 u. Info : 00 31 6 13309444. Aardenburg ligt vlak over de grens nabij Maldegem. Hierboven twee beelden uit de expositie.